Contact

Achtergrond Databank Schakingen

De Databank Schakingen is de digitale weerslag van het proefschrift Eer tegen eer. Een cultuurhistorische studie van schaking tijdens de Republiek, 1580-1795. Op 4 juli 2017 promoveerde dr. Rolf Hage op dit proefschrift aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Promotor en copromotor waren respectievelijk prof. dr. H.W. Roodenburg en prof. dr. M.P.C. van der Heijden.

In de Databank Schakingen zijn de voor dit onderzoek gebruikte bronnen ontsloten voor iedereen. De zoekfunctie maakt het mogelijk om specifiek te zoeken naar een periode, gebied, persoon of op trefwoord.

Bronnen en casussen

In de Databank Schakingen zijn de voor dit onderzoek gebruikte bronnen ontsloten voor iedereen. De zoekfunctie maakt het mogelijk om specifiek te zoeken naar een periode, gebied, persoon of op trefwoord. De beschreven casussen belichten de ontwikkelingen zoals die uit de archieven en andere contemporaine bronnen naar voren komen. Deze zijn in chronologische volgorde gezet en als een doorlopend verhaal weergegeven. De casussen zijn interessant voor onderzoekers naar hun stamboom, naar sociologische en historische onderwerpen, naar rechtsgeschiedenis en mentaliteitsgeschiedenis. Ook geïnteresseerden in emancipatie en vrouwengeschiedenis vinden in de databank veel van hun gading. In de casussen komen geregeld (eer-)begrippen voor waarvoor de verklaringen zijn te vinden in Eer tegen eer.

De meeste bronnen zijn tot ca. 2017 en 2018 verzameld, met hier en daar aanvullingen van latere jaren. Gezien de vele scanningsactiviteiten van archiefdiensten is het mogelijk dat nieuw bronnenmateriaal is verschenen.

Meer weten?

De illustraties op deze website zijn ontworpen door Niek Frijters van Bureau voor Beeldvorming en het webdesign is van Floor Crijns van First Floor Design. De SEO is opgezet door Joris van Dierendonck van Glashelder.

Neem bij vragen, opmerkingen of suggesties gerust contact op via: rchage@gmail.com ook als u een zaak kent die nog niet in de databank staat. Of als u een bron weet die niet bij de zaak is genoemd. Alvast dank!

 

Dr. Rolf Hage

Laatste wijziging van deze site: 14 april 2024.