Casussen

Schaking ten tijde van de Republiek

Schaking was een terugkerend probleem in de Republiek der Verenigde Nederlanden. Voor het promotieonderzoek Eer tegen eer passeerden zo’n 200 casussen uit de periode 1580-1795 de revue. Deze databank biedt digitaal toegang tot die casussen, evenals tot een aantal kluchten. Zoek op naam, gewest, plaats, periode, schakingsfiguratie of simpelweg op zoekterm. Bij diverse casussen zijn originele stukken als download in pdf beschikbaar; die verschijnen in een apart venster. Vanwege de soms grote hoeveelheid scans kan het openen even duren.

Goed om te weten: de zoekmodule is afgestemd op alle casussen en kluchten in deze databank, uitgezonderd de pdf’s. Heb je aanvullende vragen over het fenomeen schaking of eer, neem dan gerust contact op.


18 resultaat/resultaten gevonden
Pagina 1 van 5

Catharina Johanna Duytz en Gerard Horneman

Vorm:       Jaar:          Gewest:    Plaats:        “Compareerde Catharina Johanna Duytz (=haar spelling), dr van dhr Ericus Duytz, oudt omtrent 16 jaar, voor mij notaris en getuigen, “op haere vromicheijt, ende des noodt met solemneele Eede ten allen tijde te sullen verifieeren des versocht sijnde, ter instantie van de Heer Geerardt Horreman Soone […]


Dochter van Jacob Cox en Simon Stock

Vorm:       Jaar:          Gewest:    Plaats:         De ouders van Simon (niet die van het meisje) schreven op 22 januari 1663 een brief naar de schepenen van ‘s-Hertogenbosch waarin ze melden dat hij naar Leiden is gegaan voor een studie. Niemand mag hem daarvan ‘diverteren’ maar toch heeft ene Jacob Cox zijn […]


Clara Schweitzer en Samuel Hendrik Gerard de Veye

Vorm:       Jaar:          Gewest:    Plaats:         Zij was 15 jaar, hij 21; leerden elkaar kennen in het Bergse sociale milieu en waren verliefd. Haar vader was provoost van het garnizoen. De jongeman stamde af van een Frans adellijk geslacht, waarvan een lid na de intrekking van het Edict van Nantes in […]


Aleyt Pieters Jans Emmen en Aert Adriaenssoon van Gorcum

Vorm:       Jaar:          Gewest:    Plaats:         Aleyt Pieters Jans Emmen (1613?-?) kwam uit een familie bestaande uit haar zuster, stiefmoeder en haar vader. Wat diens beroep was of welke sociale of bestuurlijke positie hij innam of tot welke eergroep hij behoorde, is niet uit de archieven op te maken. Dat geldt ook voor Aleyts pretendent, […]


Pagina 1 van 5