Casussen

Schaking ten tijde van de Republiek

Schaking was een terugkerend probleem in de Republiek der Verenigde Nederlanden. Voor het promotieonderzoek Eer tegen eer passeerden zo’n 200 casussen uit de periode 1580-1795 de revue. Deze databank biedt digitaal toegang tot die casussen, evenals tot een aantal kluchten. Zoek op naam, gewest, plaats, periode, schakingsfiguratie of simpelweg op zoekterm. Bij diverse casussen zijn originele stukken als download in pdf beschikbaar; die verschijnen in een apart venster. Vanwege de soms grote hoeveelheid scans kan het openen even duren.

Goed om te weten: de zoekmodule is afgestemd op alle casussen en kluchten in deze databank, uitgezonderd de pdf’s. Heb je aanvullende vragen over het fenomeen schaking of eer, neem dan gerust contact op.


93 resultaat/resultaten gevonden
Pagina 1 van 24

Eleonora van der Meijden en Nicolaes van Vlooswijck, heer van Papekop

Vorm:       Jaar:          Gewest:    Plaats:         “Versegt” In diverse gevallen bleken de ouders of voogden, wellicht niet zo heel toevallig, opeens zelf met een kandidaat op de proppen te komen. Al deze mannen werden echter resoluut door de jonge vrouwen van de hand gewezen. Als voorbeeld kan het opmerkelijke verhaal van […]


Clara de Grau en Govaert van Heusden

Vorm:       Jaar:          Gewest:    Plaats:         Beiden waren naar Culemborg gevlucht. De kerkenraad aldaar berichtte de Amsterdamse kerkenraad hierover, vermoedelijk nadat het paar had verzocht te mogen huwen. Het paar wilde toestemming van de voogden, maar die eisten dat Clara eerst thuis zou komen. Dat deed ze. De kerkenraad van Amsterdam […]


Antonette Borre en Johan Maurice de Castillejos

Vorm:       Jaar:          Gewest:    Plaats:         ‘Alsoo de Vaendrich Castiliego pretendeert huwelick verbintenisse en belofte met Antonette Borre, welcke noch onmondich is, ende hier over dispuijt valt tusschen de voogden van Antonette ende tusschen Castiliego voornoemt, sulcks dat de saecke voor’t Gerechte alhier gebracht was, dat oock de meergemelte dochter uit […]


Dochter van Michiel Kotermans en Heijlken (?) Waggens

Vorm:       Jaar:          Gewest:    Plaats:         “Alsoomen verstaet, dat voor desen de dochter van Michiel Kotermans, brouwer int Hert [brouwerij in Dordrecht] tegen danck vanden vader met den sone van Hans Waggens doorgegaen is, ende noch daerenboven van Ds. Aegidio Becio in Swijndrecht gedoopt is [zij was van huis uit doopsgezind: […]


Pagina 1 van 24