Catharina Blauw en Cornelis Dutry

Geplaatst

Vorm:       Overrompeling
Jaar:          1694
Gewest:    Holland
Plaats:       Amsterdam

 

Geciteerd uit http://www.kasteleninutrecht.eu/MeeBaal.htm:

‘(…) In de archieven wordt Catharina Maria Blaeuw beschreven als een meisje met een nogal avontuurlijke instelling. Op 15-jarige leeftijd verblijft zij in een kostschool in Haarlem en dan kom er een oudste zuster van Cornelis Dutry in de kostschool logeren. Deze probeert haar met ‘diverse galanterieën’ over te halen de school te verlaten en met haar broer Cornelis te trouwen. Tot twee toe had ze Cornelis in de tuin ontmoet. Uiteindelijk geeft Catharina toe en dan wordt het vertrek snel geregeld. Buiten de school wordt ze door Cornelis opgewacht, die haar een jas over het hoofd trekt en haar zo buiten de poort van Haarlem brengt, waar een koets klaar staat om haar naar Amsterdam te brengen.
Waarschijnlijk had de familie Dutry er groot belang in dat Cornelis met deze Catharina zou trouwen, want hij woonde in Gent en kwam daarvoor speciaal voor naar Haarlem toe. Bovenstaande vond plaats op 24 april 1694. Catharina had 5 voogden en dezen bewilligden niet in haar huwelijk, waardoor er op 8 mei een rechtszaak plaats vond op het stadhuis ‘voor de commissarissen van huwelijkse zaken’. Op 8 mei begeeft Catharina zich met haar neef, dr. Vinck, in een slee en een van haar voogden, Florentius Dommer, wandelend naast de slee, naar het stadhuis. Cornelis Dutry achtervolgt en vast hen lastig en op de trappen van het stadhuis heeft hij zelfs de degen getrokken. Haar voogd Florentius Dommer beantwoord met ook het trekken van zijn degen. Deze laatste daad werd Cornelis zwaarder aangerekend dan haar ontvoering en werd enige weken later gearresteerd.

Een jaar later trouwt Catharina met Regnerus/Reinier Schaep, die ‘medisch doctoor’ te Amsterdam is. Hun huwelijk bracht slechts één zoon voort, die ook nog gehandicapt is en door de familie ‘het onnoozele schaepie’ wordt genoemd. Omdat zij ook de beschikking heeft over de buitenplaats Holendrecht, verkoopt ze Meebaal in 1700 aan dominee Cornelis van der Sluys (…)’

 

Eeghen, I.H. van, ‘Een schaking in 1694 ‘om van het school leggen bevrijd te zijn’, Amstelodamum 57- 9 (1970). 195-199.

Eeghen, I.H. van, ‘Een merkwaardig Amsterdams archiefstuk of het ‘advies’ van schepenen van Amsterdam’, in: Negenenvijftigste Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum (Amsterdam 1967), 63-77.

Huize Meebaal te Baambrugge http://www.kasteleninutrecht.eu/MeeBaal.htm