Casussen

Schaking ten tijde van de Republiek

Schaking was een terugkerend probleem in de Republiek der Verenigde Nederlanden. Voor het promotieonderzoek Eer tegen eer passeerden zo’n 200 casussen uit de periode 1580-1795 de revue. Deze databank biedt digitaal toegang tot die casussen, evenals tot een aantal kluchten. Zoek op naam, gewest, plaats, periode, schakingsfiguratie of simpelweg op zoekterm. Bij diverse casussen zijn originele stukken als download in pdf beschikbaar; die verschijnen in een apart venster. Vanwege de soms grote hoeveelheid scans kan het openen even duren.

Goed om te weten: de zoekmodule is afgestemd op alle casussen en kluchten in deze databank, uitgezonderd de pdf’s. Heb je aanvullende vragen over het fenomeen schaking of eer, neem dan gerust contact op.


191 resultaat/resultaten gevonden
Pagina 1 van 48

Anna Maria Ernst van Bassen en Jacob Jongbloet

Vorm:       Jaar:          Gewest:    Plaats:         Anna Maria Ernst van Bassen schreef zelf een asielverzoek aan de autoriteiten van Buren[1]. Zij, een ‘ongehuwde dochter, door het obtineeren van Brieve van venia aetatis meerderjarig geworden synde [gaf te kennen] dat zy suppliante naa alle minnelyke middelen en weegen soo bij haar moeder als stiefvader […]


Diderika Johanna Rachel Onder de Linden en Jan Jacob Ottens

Vorm:       Jaar:          Gewest:    Plaats:         Diderika en Jan Jacob richtten zich in januari 1790 als echtelieden tot de Staten van Holland. Het rekest begint met de opmerking dat beiden voor elkaar een ‘opregte genegentheid’ hebben opgevat. Ottens had zich bij haar voogd, haar grootvader, gemeld en verzocht om zijn toestemming. Beiden […]


Geertruijd Bramen en Frans Meijer

Vorm:       Jaar:          Gewest:    Plaats:         Geertruijd Bramen kon maar moeilijk met haar stiefmoeder opschieten. Zij en de knecht Frans Meijer, die bij haar vader werkte in de katoenhandel, kregen een relatie. Die duurde ongeveer 2 jaar totdat die in 1709 door de vader van Geertruijd werd ontdekt. Geertruijd moest naar […]


FE en JS

Vorm:       Jaar:          Gewest:    vermoedelijk Plaats:       vermoedelijk   “Eerlijck sullen mogen leven” De volgende zaak is een voorbeeld van een chantage à la Vianaise. Dat betekent: een paar wist de ouders van het meisje te ‘constringeren’, te chanteren, met hun vertrek naar een nabij gelegen asielplaats tot het geven van toestemming. […]


Pagina 1 van 48