Casussen

Schaking ten tijde van de Republiek

Schaking was een terugkerend probleem in de Republiek der Verenigde Nederlanden. Voor het promotieonderzoek Eer tegen eer passeerden zo’n 200 casussen uit de periode 1580-1795 de revue. Deze databank biedt digitaal toegang tot die casussen, evenals tot een aantal kluchten. Zoek op naam, gewest, plaats, periode, schakingsfiguratie of simpelweg op zoekterm. Bij diverse casussen zijn originele stukken als download in pdf beschikbaar; die verschijnen in een apart venster. Vanwege de soms grote hoeveelheid scans kan het openen even duren.

Goed om te weten: de zoekmodule is afgestemd op alle casussen en kluchten in deze databank, uitgezonderd de pdf’s. Heb je aanvullende vragen over het fenomeen schaking of eer, neem dan gerust contact op.


191 resultaat/resultaten gevonden
Pagina 1 van 48

Elisabeth Trist en Dirck Jansz Graeuw

Vorm:       Jaar:          Gewest:    Plaats:         “Eerste gronde geleijt” De baljuw van Gouda registreerde begin 1674 ‘informatie’ van Elisabeth Trist, die in het huis van haar moeder Cathalina Verswaen, weduwe van Dirck Trist, was ondervraagd[1]. Hij vroeg haar op “wat manier zij deurgegaen waar met Dirck Jansz Graew” en of zij daartoe […]


Johanna van Stein en Hermanus Harten

Vorm:       Jaar:          Gewest:    Plaats:         Vermomd Hermanus Harten (1754-1811) moet op goede voet hebben gestaan met Andreas Vijvers te Beverwijk[1]. Op 6 februari 1788 doet hij verslag uit Béthune in Frankrijk, waar hij als patriot naar toe was gevlucht, aan zijn “Teeder geliefde vrienden”, volgens het adres op het envelopje “Mejuffrouw […]


Caspera Ripperda en Antonie van Osnabrugge

Vorm:       Jaar:          Gewest:    Plaats:         Volgens Gietman, 163. Gietmans bron is het Stambuch van Sweder Schele, deel 1, 581. Daar staat in de stamboom: ‘Caspara Ao 1599 aufugit cum scriba Antonio cive Osnabrugensi’


Justina Barbette en Isaäc de Bije

Vorm:       Jaar:          Gewest:    Plaats:         Justine en Isaäc waren zonder instemming van de moeder van Justine gehuwd. Hij zou haar daartoe ‘geschaakt’ hebben. Meeteren (2006), Van: A. van Meeteren, Op hoop van akkoord. Instrumenteel forumgebruik bij geschilbeslechting in Leiden in de zeventiende eeuw (Hilversum 2006), 142.


Pagina 1 van 48