Casussen

Schaking ten tijde van de Republiek

Schaking was een terugkerend probleem in de Republiek der Verenigde Nederlanden. Voor het promotieonderzoek Eer tegen eer passeerden zo’n 200 casussen uit de periode 1580-1795 de revue. Deze databank biedt digitaal toegang tot die casussen, evenals tot een aantal kluchten. Zoek op naam, gewest, plaats, periode, schakingsfiguratie of simpelweg op zoekterm. Bij diverse casussen zijn originele stukken als download in pdf beschikbaar; die verschijnen in een apart venster. Vanwege de soms grote hoeveelheid scans kan het openen even duren.

Goed om te weten: de zoekmodule is afgestemd op alle casussen en kluchten in deze databank, uitgezonderd de pdf’s. Heb je aanvullende vragen over het fenomeen schaking of eer, neem dan gerust contact op.


187 resultaat/resultaten gevonden
Pagina 2 van 47

Barbara Santegaes en Aart Willems Henricx Habraecken

Vorm:       Jaar:          Gewest:    Plaats:         Aart Willems uit Roy (Middelrode?) had de minderjarige Barbara te Boxtel ‘onbehoorlijcken vervoordert’, geseduceerd en uit haar vaders plicht verbracht. Zij was nog steeds niet terug, tot haar vaders groot verdriet. Download: NL-HtSA Archiefnummer 0014 Schepenbank van ‘s-Hertogenbosch, 1366-1811, doss.nr. 151-19.


Catharina Johanna Duytz en Gerard Horneman

Vorm:       Jaar:          Gewest:    Plaats:        “Compareerde Catharina Johanna Duytz (=haar spelling), dr van dhr Ericus Duytz, oudt omtrent 16 jaar, voor mij notaris en getuigen, “op haere vromicheijt, ende des noodt met solemneele Eede ten allen tijde te sullen verifieeren des versocht sijnde, ter instantie van de Heer Geerardt Horreman Soone […]


Foockel van Eysinga en Pier van Sytzama

Vorm:       Jaar:          Gewest:    Plaats:         Meer, D.J. van der, Friens en de Van Sytzama’s (Alphen aan den Rijn 1994) 7-9; 87. Download: NL-0400410000 (Tresoar) Archiefnummer 14 Hof van Friesland,1504-1811, inv.nr. 16518 (1649).


Sibylla van Dompseler en ??

Vorm:       Jaar:          Gewest:    Plaats:         Knappert, L., Het zedelijke leven van onzer vaderen in de achttiende eeuw (Haarlem 1910) 4. Slee, J.C. van, Franciscus Martinius, predikant te Epe (1638-1653), historische bijdrage tot de kennis van het kerkelijk, maatschappelijk en letterkundig leven in het midden van de zeventiende eeuw. (Deventer 1904) […]


Pagina 2 van 47