Aleida van Vlierden en Herman Willem Daendels

Geplaatst

Vorm:       Weigering
Jaar:          1787
Gewest:    Gelderland
Plaats:       Hattem

 

Daendels ontsnapte via het ‘Daendelspoortje’ in Hattem met Aleida van Vlierden. Aleida was de dochter van een prinsgezinde vader, Daendels de patriottenvoorman. Het paar huwde twee keer, eerst in het Heilige Roomse Rijk en daarna in Kampen.

 

Frijhoff, W.T.M. ‘Een Hattemer van wereldfaam: Herman Willem Daendels en de vernieuwing van Nederland’, Bijdragen en mededelingen. Historisch jaarboek voor Gelderland 2013 149.

De Nederlandsche Leeuw 22 (1904) 174 e.v.

Volbeda, M., ‘Vlierden, Aleida Elisabeth Reiniera van, Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. URL: http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Vlierden [13/01/2014].