Catharina Bolnes en Johannes Vermeer

Geplaatst

Vorm:       Weigering
Jaar:          1653
Gewest:    Holland
Plaats:       Delft

 

Kennelijk was Catharina al voor haar 20e verjaardag van huis weggegaan/weggelopen/geschaakt door of met Johannes om bij Johannes te gaan wonen.

Lindenburg, M.A. ‘Het huwelijk van Jan Vermeer’, Delfia Batavorum. Historisch Jaarboek voor Delft 2003, Delft, 2004, 93-97. Hij noemt op blz. 96 schaking (in zijn ogen het ongeoorloofd samen de nacht doorbrengen) als een methode, waarbij familie wordt onteerd.

Onderzocht door Kees Kaldenbach