Clara de Grau en Govaert van Heusden

Geplaatst

Vorm:      
Jaar:          1640
Gewest:    Holland
Plaats:       Amsterdam

 

Beiden waren naar Culemborg gevlucht. De kerkenraad aldaar berichtte de Amsterdamse kerkenraad hierover, vermoedelijk nadat het paar had verzocht te mogen huwen. Het paar wilde toestemming van de voogden, maar die eisten dat Clara eerst thuis zou komen. Dat deed ze. De kerkenraad van Amsterdam zou zich “buijten dit vuyle werck” houden.

 

Roodenburg, H.W., Onder Censuur. De kerkelijke tucht in de gereformeerde gemeente van Amsterdam, 1578-1700 (Hilversum 1990), 264, noot 125.

 

Download:

NL-AsdSAA Archiefnummer 376 Nederlands Hervormde Gemeente te Amsterdam; Kerkenraad, 1578-1975, inv.nr. 7, blz. 365 (28 september 1640).