Cornelia Wttenbogaert en Jan Jacob Witnauw

Geplaatst

Vorm:       Onbekend
Jaar:          1675
Gewest:    Utrecht
Plaats:       Onbekend

 

Jan Jacob Witnauw stond voor het Hof van Utrecht in 1675 terecht voor het vervoeren van de 16-jarige Cornelia Wttenbogaert. Hij was gevangen en had bekend dat hij op 2 februari 1675 zich ‘onderstaen heeft’ om ’s nachts met haar te gaan reizen naar ‘hussen int lant van Cleeff’, buiten weten en consent van haar vader. Hij heeft haar aan haar vader ontvoerd en is met haar doorgegaan, wat ten hoogste strafbaar is volgens de plakkaten van de provincie. Het Hof verklaarde op 2 juni hem ‘infaem en inhabijl om eenige ampten off Officien in dese provincie te mogen bedienen ende voorts vervallen te sijn in de vordere poenen’ zoals genoemd in het plakkaat van 1650. Ook moet hij de kosten betalen van het proces.

Desalniettemin huwden ze, zo blijkt uit stukken van het gerecht te Doorn.

Download:

NL-UtHUA Archiefnummer 239-1 Hof van Utrecht, Registers van criminele sententies 1668 – 1710, nr. 2132, inv.nr. 99-09, 020r-020v.