Dochter van Jan Tilly en Antoni van Paanburgh

Geplaatst

Vorm:       Overrompeling
Jaar:          1666
Gewest:    Holland
Plaats:       Amsterdam

 

De dochter van Jan Tilly is door de chirurgijn Antoni van Paanburgh weggevoerd, hoewel hij deze ‘snoode daet’ ontkent. Hij kreeg hulp van drie anderen, namelijk dienstpersoneel van Jan Tilly, en ook zijn moeder ontkent niet dat zij er wel geholpen heeft. De dochter is nog niet terug.

Roodenburg, H.W., Onder Censuur. De kerkelijke tucht in de gereformeerde gemeente van Amsterdam, 1578-1700 (Hilversum 1990) 263.

Download:

NL-AsdSAA Archiefnummer 376 Nederlands Hervormde Gemeente te Amsterdam; Kerkenraad, inv.nr. 11, 207-210.