Geertruyt Goris en Josua de la Cave

Geplaatst

Vorm:       Weigering
Jaar:          1622
Gewest:    Holland
Plaats:       Amsterdam

 

Geertruijt was zonder toestemming van haar ouders ingetrokken bij predikant Josua de la Cave in Purmerend.

 

Roodenburg, H.W., Onder Censuur. De kerkelijke tucht in de gereformeerde gemeente van Amsterdam, 1578-1700 (Hilversum 1990) 263.

Deursen, A.Th. van, Bavianen en slijkgeuzen. Kerk en kerkvolk ten tijde van Maurits en Oldenbarnevelt (Franeker 1998) 72.

Download:

NL-AsdSAA Archiefnummer 376 Nederlands Hervormde Gemeente te Amsterdam; Kerkenraad, inv.nr. 5, 6 april en 30 april 1623

 

Zie voor Van Deursen de DBNL.