Isabella Emerentia Cox en Henri Florentin de Marechal, heer van Monceau

Geplaatst

Vorm:       Overrompeling
Jaar:          1659
Gewest:    Gelderland
Plaats:       Roermond

Roermond kende diverse wisselingen van soevereiniteit. Kortstondig regeerde de Republiek in 1632-1635. Vanaf 1702 tot 1716 weer. Daarna maakte de stad deel uit van de Oostenrijkse Nederlanden. Montfoort en Venlo kwamen na het Barrière Tractaat van 1715 wel onder de Republiek. Strikt genomen valt deze casus dus buiten het bereik van deze databank, maar het is wel een mooie. Zie verder voor Roermondse schakingszaken: Venner, Dr. G.H.A. Inventaris van het archief van het officialaat, de kerkelijke rechtbank van het eerste bisdom Roermond, 1599-1797. Inventarissenreeks RHCL, nr. 4 Maastricht 2014. Betreft toegang 14.A002C van het RHCL. Vanaf blz. 239 staan 6 dossiernummers beschreven in de periode 1694-1729, waarin schaking een rol speelt. Drie ervan uit 1712 en 1715 behoren dus vermoedelijk wel tot de databank, zij het dat deze zaken nog moeten worden bestudeerd.

Download:

NL-MtSHCL Archiefnummer 01.001 Staten van het Overkwartier van Gelre, 1404-1794, inv.nr. 746.