Maria Jacoba de Surmont van Vlooswijk en Jan de Bas

Geplaatst

Vorm:       Weigering
Jaar:          1748
Gewest:    Holland
Plaats:       Amsterdam

 

Citaat uit Van Eeghen (1967-2), blz 2:

“Opwindender is het bericht, dat hij (=Bicker Raye, RH) bijna drie jaar later geeft: op 5 juni 1748 ‘is de jongste heer Joan de Bas met de outste juffrou van Vlooswijk, van Loene, deurgeloope, en staan eerdaegs te trouwen, dog het is seer tege de sin van de juffrou haar moeder, te meer also sij Rooms en de heer de Bas gereformeert is”.

 

Eeghen (1967-2), Van: I.H. van Eeghen, ‘De neergang van een voornaam geslacht door een “ongelukkig depensief naturel”’, Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie, Deel 21 (1967) 91-106.

Beijerinck en De Boer (1935): F. Beijerinck en M.G. de Boer, Het dagboek van Jacob Bicker Raye 1732-1772 (Amsterdam 1935), 5 juni 1748.