Walburga van Lynden en Walraven van Heeckeren

Geplaatst

Vorm:       Onbekend
Jaar:          1612
Gewest:    Holland
Plaats:       Loosdrecht

 

Uit de notulen van de Staten-Generaal:

“Deel 1 (1610-1612, GS 135) NR p. 663, 2 juni 1612

IVa 615. Op rekest van Brienen besluiten de Staten te schrijven aan de XIV krijgsraad in Den Haag 6) dat een dienaar van jhr. Van Hekeren, de man van zijn tweede dochter 7), zijn op een na jongste dochter Henrica van Lynden heeft ontvoerd. De Staten menen dat men hier krachtig dient op te treden en een voorbeeld te stellen

6) A. R.A. , St. Gen . 4925 (minuut).

7) Uit de brief wordt duidelijk dat hier de tweede dochter van Steven van Lynden bedoeld moet zijn, namelijk Walburg van Lynden (†1617) , die gehuwd was met Walraven van Hekeren (Heeckeren) (ca. 1570-1645). Bron: https://www.kloek-genealogie.nl/HeeckerenGen.htm

Het is Walraven geweest die met haar is gehuwd in 1612 in Loosdrecht. Het zou zijn tweede huwelijk zijn; de eerste was met Agnes van Aeswijn (ca. 1579-1609).

Is nu: NL-HaNA Toegang 1.01.02 Staten-Generaal, inv.nr. 4925.