Anna Folberg en Lubbert Westrein

Geplaatst

Vorm:       Onbekend
Jaar:          1624
Gewest:    Utrecht
Plaats:       Utrecht

Ze wordt ook Anna van Volenbergen, Folberg of Volbergen (1603-?) genoemd, en hij Lubbert Westrein of van Westerenen (ca 1600-?), heer van Wijckenburg. De universiteit van Leiden gaf aan de schepenen van Utrecht een advies over deze zaak waarin sprake zou zijn van schaking. Hij werd wel schuldig geacht en verbannen, maar confiscatie was niet nodig, want de schout had het crimen raptus niet voldoende bewezen.

Anna ‘stont onder trou met den ambassadeur van Engelant’ volgens Dodt van Flensburg, J.J., Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht, Deel VI (Utrecht 1846) 123.

Fischer, H.F.W.D., ‘De adviezen van de Leidse Professoren – In het bijzonder Tijdens Het Professoraat Van Everardus Bronchorst (1587-1627)’, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 29-3 (1961) 436-484.