Dochter van Michiel Kotermans en Heijlken (?) Waggens

Geplaatst

Vorm:       Onbekend
Jaar:          1626
Gewest:    Holland
Plaats:       Dordrecht

 

“Alsoomen verstaet, dat voor desen de dochter van Michiel Kotermans, brouwer int Hert [brouwerij in Dordrecht] tegen danck vanden vader met den sone van Hans Waggens doorgegaen is, ende noch daerenboven van Ds. Aegidio Becio in Swijndrecht gedoopt is [zij was van huis uit doopsgezind: zie de pagina “Doopsgezinde huwelijken Dordrecht” van deze website], sonder kennisse van eenige predicanten hier binnen, so is goetgevonden, dat Ds. Buijtendijck, de Heere Beverwijck ende Jan Mathijssen Ds. Aegidium tsijnen huijsse daerover sullen aenspreken, ende versoecken dat hij daervan den broederen satisfactie doe voor gedeputeerde des classis.”

 

NL-DdtRAD Archiefnummer 27 Nederlands Hervormde gemeente van Dordrecht, inv.nr. 4, folio 148v Egidius Betius predicant, acta van 7 juli 1626.