Elisabeth van Stamhorst en NN de Haen

Geplaatst

Vorm:       Onbekend
Jaar:          1740
Gewest:    Holland
Plaats:       Amsterdam

 

Uit het dagboek van Jacob Bicker Raye, hoofdstuk IX 80, 8 juni 1740:

“Juffrouw Stamhorst had schriftelijk trouwbelofte gegeven aan een zekeren de Haan. Daar was haar vader, die het eerzame ambt van ‘Cipier van de Boeyen’ bekleedde, alles behalve over gesticht. Die de Haan was een losbol, die vroeger dominee was geweest en daarna advocaat. Geen wonder, dat papa het huwelijk niet toe wilde staan en alles in het werk stelde om die fatale trouwbelofte van de Haan te pakken te krijgen. Nu, voor 2500 gulden wilde deze laatste het stuk wel verscheuren. Aldus geschiedde in den morgen van den 8sten Juni en de vader betaalde prompt den gewezen verloofde het overeengekomen bedrag uit, maar ‘s avonds gingen de twee gelieven, die nu behoorlijk in hun contanten zaten, stilletjes de poort uit.”

 

Beijerinck, F. en M.G. de Boer, Het dagboek van Jacob Bicker Raye 1732-1772 (Amsterdam 1935) 80.