Helena du Pont Riard en Daniel Klokkenaer

Geplaatst

Vorm:       Overrompeling
Jaar:          1744
Gewest:    Holland
Plaats:       Amsterdam

 

Van de volgende casus hebben we weinig informatie. Er lijkt sprake te zijn van een jongeman van hogere stand dan het meisje. In 1744 vroegen Daniël Klockenaer en Helena du Pont Riard in Culemborg toestemming voor “vrij acces en reces” voor de periode van drie maanden. Daniel had Helena, die enige jaren in het huis van zijn vader had gewoond, “de vrijagie gemaeckt, dat hij haer eijndelijck door allerleij perusasien en principael door de solemneelste troubeloften heeft geseduceert tot den Bijslaap, waer van sij is bevrugt”. Daniël had besloten om zich aan zijn gegeven woord te houden, “en haer door den trouw weder te eeren”. Hij bediende zich van het eervertoog. Zijn voornemen durfde hij niet tegen zijn vader te zeggen. Daniël was geadviseerd om zijn vaders huis te verlaten en het huwelijk elders te laten plaats vinden. Hij had in 1744 Helena “ontboden” om van Amsterdam naar Vianen te komen, waar hij zich al enkele dagen ophield. Aldaar werd hij “door een Drift, en d’onbesonnenheijd der Jeugt vervoert” en meende dat hij daar kon trouwen door een valse naam van hem en haar op te geven. Dat lukte totdat in Amsterdam de tweede proclamatie plaatsvond “dat hij voorts door goede vrienden was gewaerschuwt; als of men dit sijn voorseide bedrijff (:’t geen hij voor gantsch indifferent hadde aengesien:) wel ligtelijk als strafbaar soude considereren”. Dat had hem in “groote ongelegendheijd” gebracht. Daarom waren ze in Culemborg aangekomen en vroegen ze toestemming om er tijdelijk te verblijven. Aangezien de familie van Helena niet wordt genoemd en ik ook geen andere gegevens van haar heb gevonden, vermoed ik dat zij als dienstmeisje bij de familie Klockenaer diende. Van een reactie van haar vader of van haar familie is niets bekend.

 

Download:

NL-AhGldA Archiefnummer 0370 Heren en Graven van Culemborg, inv.nr. 2360.