Janneken Eeuwouts en Willem Tichelaer

Geplaatst

Vorm:       Eigenrichting
Jaar:          1670
Gewest:    Holland
Plaats:       Dordrecht

 

Het leven van Willem Tichelaer, die ervan beschuldigd werd Cornelis de Wit te hebben verraden, werd onderzocht op eerverlagende activiteiten. Een ervan was de schaking van Janneken Eeuwouts, die weigerde met hem te huwen. In diverse pamfletten is dit publiek gemaakt.

 

Downloads:

Pamflet Knuttel 10206: Tichelaer en Hagius (1672): W. Tichelaer en G. Hagius, Waerachtigh Verhael, van ’t gepasseerde In, ende ontrent der saecken, tusschen Willem Tichelaer, Mr. Chirurgyn tot Piershil En Mr. Cornelis de Witt, Ruward van Putten (z.pl. 1672).

Pamflet Knuttel 10184: Berckel (1672), Van: M. van Berckel, Vertoog ofte consideratien den Hove van Hollandt met behoorlijck respect gesuggereert ofte over-gegeven, by, ofte van wegen de huysvrouwe ende de vrunden van Cornelis de Witt tegen de valsche aenbrenginge ofte beschuldiginge van Willem Tichelaer (z.pl., 1672). 

H.B.C. (1856): H.B.C. ‘The de Wits: Tichelaer’, Notes and Queries, 2nd Series, vol. 1st. No. 8 Feb. 28. 1856, 155-156.