Justina Barbette en Isaäc de Bije

Geplaatst

Vorm:       Overrompeling
Jaar:          1668
Gewest:    Holland
Plaats:       Leiden

 

Justine en Isaäc waren zonder instemming van de moeder van Justine gehuwd. Hij zou haar daartoe ‘geschaakt’ hebben.

Meeteren (2006), Van: A. van Meeteren, Op hoop van akkoord. Instrumenteel forumgebruik bij geschilbeslechting in Leiden in de zeventiende eeuw (Hilversum 2006), 142.