Maatje Lans en Johannes Osdorpius

Geplaatst

Vorm:       Onbekend
Jaar:          1694
Gewest:    Zeeland
Plaats:       Zoutelande

 

 

NL-MdbZA Archiefnummer 2705 Hervormde Gemeente te Zoutelande, inleiding inventaris, paragraaf 2 Predikanten:

De strenge levensopvatting van ds. Pottey stak zeer af tegen het gedrag van de latere ds. Osdorpius (1694-1699). Op 14 november 1694 kwam deze laatste in Zoutelande aan als predikant. Hij verloofde zich al spoedig met Maatje Lans. Op 10 november 1695 kwamen er klachten over hem binnen bij de classis. Deze klachten betroffen een negental aanrandingen van meisjes en vrouwen, het zingen van vuile ‘propoosten’, het zich om het leven willen brengen toen zijn verloofde op het ondertrouwmaal van Jannelien Willem Allarts met een ander danste en het willen schaken van Maatje Lans. Hij werd voor onbepaalde tijd geschorst. Tijdens deze schorsing wist hij 47 handtekeningen, onder welke valse, en 33 mondelinge verzoeken voor zijn herstel in zijn gemeente te verzamelen, bewerkte de verbanning van zijn ouderling en overbuurman, wagenmaker Gillis Cornelisse, en probeerde sommigen om te kopen om een paar ouderlingen af te ranselen. Na een onderzoek, door de vroegere predikant ds. N. Schorer met zijn ambtgenoot van Westkapelle, vanwege de classis, werd na gedaan rapport besloten, dat na de belijdenis van schuld en het houden van een boetepredikatie door ds. Osdorpius, deze op 19 augustus 1698 door ds. Schorer weer zal ‘geïnstalleerd worden’. Dit geschiedde, maar spoedig daarna is het weer mis, er kwamen nieuwe feiten van wangedrag bij. Op 19 juni 1698 werd betrokkene opnieuw geschorst. Onderwijl getrouwd zijnde met Maatje Lans was hij in 1699 naar Sint Eustatius vertrokken.

Molhuysen, P.C. en P.J. Blok, Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (Leiden 1912) (deel 2), Osdorpius, Johannes.

Daarin geciteerd: Vrolikhert, G., Vlissingsche kerkhemel […] (Vlissingen/Middelburg 1758) 174, die meldt dat Johannes’ vader, Lucas, aantekent dat Johannes zijner ‘Ouderen raad niet willende hooren, tot smerte van het gansch Geslagt, te Zoutelande getrouwt is met ene Maatje Lans, geboortig van dat zelve Dorp’.