Maria Constantia van Berck en Reinhard Adriaan Willem Karel baron van Heyden

Geplaatst

Vorm:       Onbekend
Jaar:          1758
Gewest:    Utrecht
Plaats:       Utrecht

 

Maria was een dochter van een burgemeester van Utrecht. Ze huwden in hetzelfde jaar, met attestatie. Verdere gegevens ontbreken.

 

Krämer, F.J.L., Gedenkschriften van Gijsbert Jan van Hardenbroek, 1747-1787. Deel I (Amsterdam 1901) 141.

Knappert, L., Het zedelijke leven van onzer vaderen in de achttiende eeuw (Haarlem 1910) 49, die Hardenbroek citeert.