Maria Magdalena Grevers en Simon de Roo

Geplaatst

Vorm:       Weigering
Jaar:          1740
Gewest:    Holland
Plaats:       Rotterdam

 

De Rooms-katholieke Maria Magdalena en de protestantse Simon vluchtten naar Vianen, omdat zijn ouders in een huwelijk niet wilden instemmen. Maria was ondertussen zwanger.  In zijn verzoekschrift aan de autoriteiten van Vianen meldt hij zich met diere eden verbonden te hebben met Maria Grevers, geboren uit Rutger Grevers en Johanna Prinsse,”Lieden van Eer”; had haar bezwangerd en wilde haar niet verlaten en met haar trouwen; hij was meerderjarig en op haar “niets te zeggen viel op voorsz. Juffrouw haar gedrag, leven en wandel mitsgaders afkomst”, had de Roo begrepen dat zijn ouders het huwelijk niet alleen wilde beletten, maar ook hem “na rigeur van rechten te vervolgen” en zijn oogmerk te beletten, “betuygende hij Supplt egter geen de minste attames te pousseren tegen obedientie van zijne ouders, maar alleen te insteeren op voltrek van zijn huwelijk” terwijl hij nog geen toestemming had gekregen van hen, “en tragtende te eviteeren de poursuites van zijn vader en moeder” was hij te rade geworden zich op een veilige plaats te retireren, hopende dat door goede vrienden het consent te verkrijgen. Vandaar dat hij asiel vraagt in Vianen op 24 november 1740.

De ouders van Simon hadden veel met hem te stellen. In 1746 kregen zij toestemming om hem, wanneer hij weer gevat was, in een beterhuis onder te brengen.

 

Spierenburg, P., Zwarte schapen. Losbollen, dronkaards en levensgenieters in achttiende-eeuwse beterhuizen (Hilversum 1995), 92 e.v.

Gijswijt-Hofstra (1984): M. Gijswijt-Hofstra, Wijkplaatsen voor vervolgden. Asielverlening in Culemborg, Vianen, Buren, Leerdam en IJsselstein van de 16de tot eind 18e eeuw (Dieren 1984), 203.

 

Download:

NL-HaNA Toegang 3.01.05 Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland en West-Friesland, inv.nr. 3396.

NL-HaNA Toegang 3.03.01.01 Hof van Holland, inv.nr. 300 2 november 1746.