Maria Vivien en Peter Gerardts

Geplaatst

Vorm:       Onbekend
Jaar:          1675
Gewest:    Utrecht
Plaats:       Utrecht

 

Op grond van een intendit, ten laste legging, van de procureur-generaal van het Hof van Utrecht werd op 22 mei 1675 Peter Gerardts, die ‘defailjant’, afwezig, was, wegens het vervoeren van de minderjarige Maria Vivien, infaam en inhabiel verklaard om enige ambten in de provincie te bekleden, en verder onderworpen te zijn aan de straffen genoemd in het plakkaat van 1650, evenals tot betalen van de kosten van het proces. Peter was met Maria naar Culemborg gevlucht en had daar op 23 oktober 1674 vrijgeleide gekregen.

 

Downloads:

NL-UtHUA Archiefnummer 239-1 Hof van Utrecht, Registers van criminele sententies 1668–1710, nr. 2130, inv.nr. 99-09, 018v-019r.

NL-AhGldA Archiefnummer 0370 Heren en Graven van Culemborg, inv.nr. 1627.