Agnes van Hanxelaar en Peter van Hardenbroek

Geplaatst

Vorm:       Onbekend
Jaar:          1628
Gewest:    Utrecht
Plaats:       Utrecht

In  literatuur wordt Agnes voorgesteld als een ‘geschaakte’ non, maar soms ook als een vrouw die met twee andere vrouwen uit een klooster was gevlucht. Het is onduidelijk wat zich nu precies had afsgepeeld en of Peter als ‘schaker’ is aan te merken. Zie Scott Dixon, C., Dagmar Freist en Mark Greengrass eds., Living with Religious Diversity in Early-modern Europe (Farnham 2009), 255. Of het lemma Hardenbroek, Peter van, in de NNBW, deel 6, 707: ‘Hij huwde in Mei 1629 voor den predikant van Neerlangbroek en op 12 April 1633 te Luik in tegenwoordigheid van een notaris, opnieuw door Petrus Aloysius, bisschop van Tricariën, nuntius van den paus te Luik, met Agnes van Hanxelaer (volgens overlevering een geschaakte non), overl. op Hardenbroek in 1659, begr. te Neerlangbroek met 8 kwartieren, dochter van Herman baron van Herstal, heer van Lettrop en van Catharina Spies van Bullesheim.’