Allegonda van Swinderen en Willem Burggraaf

Geplaatst

Vorm:       Weigering
Jaar:          1790
Gewest:    Groningen
Plaats:       Bourtange

 

 

Hiskes, J. W., ‘Een ontvoering in 1790’, in: Driemaandelijks tijdschrift van de Vereniging voor genealogie en historie Westerwolde 2-4 (1981-1982) 2-4.

Sitter, J.H. de, ‘Zeldzaame voorvallen in de Bourtange’, in: De Navorscher 52 (1902) 251-255.