Antonette Borre en Johan Maurice de Castillejos

Geplaatst

Vorm:       onbekend
Jaar:          1654
Gewest:    Holland
Plaats:       Dordrecht

 

‘Alsoo de Vaendrich Castiliego pretendeert huwelick verbintenisse en belofte met Antonette Borre, welcke noch onmondich is, ende hier over dispuijt valt tusschen de voogden van Antonette ende tusschen Castiliego voornoemt, sulcks dat de saecke voor’t Gerechte alhier gebracht was, dat oock de meergemelte dochter uit het huijs van haere voogt sich heijmelick hadde ontstolen, niet sonder suspitie van onbehoorlicke hulpe daer toe van de sijde van Castiliego, soo heeft de kerckenraedt verstaen dat hier op wijders sal ter gelegener tijt gelet werden, om alle onordentelijckheijt tegen te gaen.’

[NG trouwboek Dordrecht 20 sept 1654 ondertrouwd Jonkheer Johan Maurice de Castillejos vaandrig van Zijne Excellentie Graaf Willem van Nassau jongman uit Den Briel wonende in de Hoge Nieuwstraat met juffrouw Antonetta Borre jonge dochter van Utrecht wonende op de Nieuwe Haven. Zijn getrouwd 15 okt. 1654 op ‘s-Gravendeel, proclamatie te Utrecht.]

Zij lieten op 13 mei 1656 (NG Dordrecht) een dochter Cornelia Maria dopen, mogelijk hetzelfde kind dat op 28 juni 1656 werd begraven (begraafboek Grote Kerk).

De vrouw van Castiliego werd op 25 aug. 1656 begraven (begraafboek Grote Kerk): een baar voor de vrouw van de heer vaandrig Johan Maurice de Castileijos achter het Westindisch Huis [Wijnstraat], vier maal luiden, blazoen met kwartieren.

 

NL-DdtRAD Archiefnummer 27 Nederlands Hervormde gemeente van Dordrecht, 1572-1969, inv.nr. 6, folio 229, 10 september 1654.