Maria Joanna d’Es en Petrus Antonius Snoeck

Geplaatst

Vorm:       Overrompeling
Jaar:          1715
Gewest:    Gelderland (Overkwartier)
Plaats:       Roermond

 

Zie de bron: vanaf blz 4, scannr. 14, is de tekst in het Nederlands, rest is in het Latijn, geschreven. Het betreft de getuigenverklaring door de vader van Maria. Petrus (ca 39 jaar, weduwnaar) had Maria (18 à 19 jr oud), “buijten kennisse, willen ende weeten van haere ouders (heeft) weeten t’amuseren ende te brengen tot trouwbeloften”. Het paar heeft toen “te saemen” besloten met elkaar “door te loopen, ende te trouwen, op soodaene maniere, als sij conden.” Zij hadden dit vastgesteld in de nacht van 28 op 29 mei 1715. Hij heeft haar … des nachts over eene leddere door eene venster van haere woonstede heeft ontvoert, te sijnen, ofte anderen suspects huijse gebrocht ende aldaer te samen totten daeghe verbleven.”

Het paar is toen naar de pastor gegaan om te huwen. Die vroeg om het consent van de vader van Maria. Maria zei dat het buiten consent was, waarop de pastoor weigerde hen te huwen. Het paar is toen naar een andere pastoor gegaan, met de mededeling dat ze ‘oirloff van den here pastoor’ alhier te hebben, maar ook deze tweede pastoor weigerde. Het paar ging toen naar de kerk van hun dorp terug en traden binnen tijdens de mis, vielen op hun knieën, of wilden dat doen ‘roepende dat sij sich elkaar hielden voor vrouw ende man’

De dochter is bij Petrus gebleven, verborgen voor haar ouders, die niet wisten waar ze was; dat ze nog tot op heden niet wettelijk zijn getrouwd; toch kwam Maria dagelijks bij hem thuis, eten en drinken, en werken. Was allemaal, nu wel in het Latijn: scandalosi contra canonem, concilium tridentinum.

Reactie van Peter Snoeck, vanaf blz 6, scannr. 16:

Hij ontkent buiten willen en weten van de ouders van Marie haar heeft geamuseerd en te bewegen tot een trouwbelofte. Hij had die trouwbelofte op schrift ontvangen maar had die in bijzijn van haar ouders en getuigen verscheurd; ontkent dat ze samen zouden hebben besloten om door te lopen; ontkent haar met een ladder te hebben ontvoerd; ontkent dat zijn 28 mei hadden uitgekozen als dag; heeft haar ook niet naar een ander huis gebracht.

Het verhaal van het naar de pastoor gaan erkent hij wel, evenals het vervolgens naar de pastoor van Maaswiel gegaan voor toestemming’; ontkent Marie verborgen te hebben, weet ook niet waar ze is; is ook niet wettelijk met haar getrouwd. Marie is ook door haar ouders naar zijn huis gebracht, hebben daar gegeten en gedronken.

Beide verklaringen wijken sterk van elkaar af. Vanuit de vader speelt kennelijk Overrompeling, vanuit de dader wellicht een Weigering.

 

NL-MtRHCL Archiefnummer 14.A002C Procesdossiers van het officialaat van het eerste bisdom Roermond, 1599-1797, inv.nr. 141, procesnr. 1719, scannr. 10 – 18.