Paulina Maria Constantia le Leu de Wilhelm en Louis Theodore Forestier d’Orges

Geplaatst

Vorm:       Onbekend
Jaar:          1779
Gewest:    Holland
Plaats:       Den Haag

 

Pauline Marie Constance le Leu de Wilhelm ( 1760-1849) werd in 1777 wees. Haar omvangrijke erfenis, waaronder de heerlijkheid Besoijen-Waalwijk, werd door voogden beheerd. Op 15 mei 1779 vertrok zij met Louis Théodore Forestier d’Orges (ca. 1759-1819), een kapitein van de Zwitserse Garde. Ze reisden naar Reims maar huwden op 7 december in Breda. Deze omstandigheden lijken te wijzen op een gang van zaken zoals beschreven in de figuratie De Overrompeling. Ze is vergelijkbaar met de schaking door Jacoba Adriana de Groulart en Frederick Scheijdt in 1757 (zie aldaar in deze Databank). AAngezien het paar vanuit Holland vertrok, gold het Plakkaat van 1751. In 1780 verzochten om zij en haar familie, kennelijk weer verzoend, aan de souvereine Staten van Holland om genade om niet te vallen in de termen van het Plakkaat van 1751.

Dat er sprake zou zijn van het ‘laten schaken’ zoals de schrijfster van het artikel in de Klopkei beweert, is niet juist. Het paar zal alles uit de kast hebben gehaald om hun vertrek juist geen schaking te laten zijn. ‘Zich laten schaken’ is een term uit het schakingsvertoog en zou door het paar als schandalig zijn afgedaan.

Houdt-Swinkels, I. van den, ‘Een bijzondere schaking’ in: De Klopkei, 42(2018)4, 12-15. In dit artikel is een portret van Pauline opgenomen.

NL-HaNA Toegang 3.01.04.01 Staten van Holland (Gedrukt), inv.nr. 240, 103.