Sophia Alberts en Johan de Benetru

Geplaatst

Vorm:       Weigering
Jaar:          1700
Gewest:    Staats-Brabant
Plaats:       Helmond

 

Deze zaak bracht groot antikatholiek sentiment teweeg. De verliefde Sophia dacht dat Johan, zoon van de schout van Helmond, zijn belofte om haar te huwen zou nakomen en haar wel zou volgen toen zij vertrok, maar dat deed hij niet. De Staten-Generaal vonden deze zaak zo verwerpelijk dat zij de katholieken straften voor hun betrokkenheid bij deze zaak.

 


Download:

Sassen, A., De protocollen der Helmondsche Notarissen (‘s-Her­togenbosch 1890), 23-26 en 42-45.

http://www.dbnl.org/tekst/molh003nieu03_01/molh003nieu03_01_0028.php, lemma Sophia Alberts.

NNBW, lemma Johan de Benetru.

 

Redactie, ‘Alberts, Sophia’, Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. URL: http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/Alberts [07/04/2009].

Heeren, J.J.M., De bekeering van Sophia Alberts en de gevolgen daarvan voor de katholieken in de Meierij (Helmond 1930).

Heeren, J.J.M. ‘De Kerkeraad van Helmond in de zaak van Sophia Alberts’, Bossche Bijdragen 9 (1929), 267-301.

Ouwerling, H.N., Sophia Alberts. Eene bladzijde uit de Kerkge­schiedenis der Meijerij van ‘s-Hertogenbosch (Helmond 1900).

Roosenboom, H., ‘Alberts, Sophia (1683-1707) Bekeerlinge’ in: J. van Oudheusden e.a. (red.), Brabantse biografieën. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Noordbrabanders. Deel 3 (Meppel/Amsterdam 1995).

Roosenboom, H., Ontvoerd of gevlucht? Religieuze spanningen in Brabant en de zaak Sophia Alberts (1700-1710) (Hilversum 2016/2).